vochtbestrijding

Oorzaken opstijgend vocht:
Opstijgend vocht wordt ook wel eens capillaire opzuiging genoemd.
Wanneer aan de basis van een muur geen of een defect dichtheidsmembraam aanwezig is, zullen de bouwmaterialen die in aanraking komen met water of met de vochtige bodem met de capillaire opzuiging te maken krijgen.
 
De migratie van water door capillaire opstijging wordt gekenmerkt door een maximaal waterpercentage bij de bron (onderkant van de muur), met geleidelijke daling van dit watergehalte van beneden naar boven, om een miniumwaarde (evenwichtswaarde) te bereiken op een hoogte van ongeveer één meter.
 
 
De omvang van de capillaire opzuiging van water in een muur hangt af van:
-de betrokken materialen
-de dikte van de muren en hun gehalte aan zouten
-de totale porositeit
-het potentïele verdampingsvermogen
 
Alle materialen die in het metselwerk worden gebruikt (baksteen, stenen of mortel) bevatten inderdaad in de massa kleine holten, porïen genoemd.
Het totale volume van deze porïen vormt de totale porositeit van de materialen.
 
Alle tradionele metselwerken die in directe aanraking komen met de bodem, zijn aan dit fenomeen onderworpen, zelfs als ze bestaan uit breuksteen of uit blokken van zeer weinig poreus materiaal (blauwe hardsteen, porfier, silicaatachtige keien,...).
In deze gevallen is het de mortel die dienst doet als transportmiddel.
 
Capillaire opzuiging kan eveneens optreden in scheidingswanden en binnenmuren die rusten op een ondervloer van cement of op vochtige beton.
 
 
schimmel en condens:
Condens is het gevolg van een te hoge luchtvochtigheid, die door gebrek aan ventilatie neerslaat op koude vlakken.
Vooral badkamers en keukens zijn hier dé gevoeligste ruimten, vermits de waterdampconcentratie er zeer hoog ligt.
Maar ook in weinig verwarmde plaatsen zoals bergruimtes en slaapkamers kan dit vochtprobleem zich stellen wanneer men onvoldoende gaat ventileren en er bijgevolg schimmelvorming ontstaat.
Een te hoge relatieve luchtvochtigheid is schadelijk voor uw gezondheid en voor uw omgeving.
 
Ventilatie is de doelstreffenste techniek tegen schimmelvorming ten gevolge van condens in uw woning.

Contact

Rebo Projects BVBA
Hazenbergstraat 20
Melkwezer
3350

+32479573912

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode